Propunere Proiect USR Olt catre CJ Olt: “EDUCAȚIA COPIILOR, VIITORUL OLTULUI” – tablete gratuite cu internet pentru elevii și profesorii olteni

USR Olt a transmis astăzi o propunere de proiect către Consiliul Județean Olt, prin care solicităm acordarea de fonduri din fondul de urgență pentru achiziționarea si distribuirea de tablete cu internet pentru elevii si profesorii din jud. Olt. Redăm, mai jos, proiectul inaintat astăzi, 29 aprilie 2020, către Consililu Județean Olt.

În contextul crizei actuale, declanșată de covid-19, dar și al ultimelor măsuri anunțate de Ministerul Educației conform cărora educația online va continua pana la vacanța de vară, USR OLT solicită Consiliului Județean Olt alocarea imediată, neintarziată, de fonduri din fondul de rezervă al județului Olt, pentru achiziționarea de tablete cu internet pentru elevii și profesorii din jud. Olt care nu dispun de laptop/tabletă și internet.

Din discuțiile cu profesorii din jud. Olt, exista foarte mulți copii olteni, cu precădere din mediul rural, care nu pot participa la lecțiile online, din cauza faptului ca nu au acces la internet și tablete sau laptopuri.
Conform Constituției României, art. 32,

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii.

Din perspectiva gratuitatii invatamantului de stat așa cum prevede Constituția României, USR OLT consideră că este nedrept, discriminatoriu și nedemn ca autoritățile statului, inclusiv Consiliul Judetean Olt și consiliile locale ale tuturor localităților din jud. Olt, să nu asigure aparatura, tehnologiile și resursele materiale necesare pentru continuarea procesului educațional inclusiv în aceasta perioada de criză.

Mai mult, USR Olt avertizează asupra riscului crescut al abandonului școlar, mai ales în mediul rural, ca urmare a lipsei de resurse financiare și calculatoare/laptopuri/tablete și conexiune la internet a mii de familii din mediul rural.

USR Olt consideră ca este absolut necesară asigurarea accesului elevilor la intrumente online de învățare în contextul stării de urgență, iar tabletele dotate cu internet vor facilita acest proces de învățare online și sunt indispensabile continuarii procesului educațional în situația curentă. 

Tinand cont de prevederile legale, USR OLT consideră întemeiată aceasta solicitare, care poate fi pusă în aplicare urgent, printr-o procedura rapida care este conforma cu legea adimistratiei publice referitoare la rectificarile bugetare; astfel, USR Olt considera ca oportună organizarea unei ședințe extraordinare de consiliu județean OLT cat mai urgent, ședința în care se poate aproba rectificarea bugetară și aprobarea alocarii de fonduri pentru achiziționarea de tablete cu internet pentru elevi și profesori.

Din perspectiva juridica, solicitarea USR Olt se bazează pe următoarele prevederi legislative:

 • Constituția României, art. 32, (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii.
 • Art. 105 din legea educației naționale nr.1/2011 alin. 2: 
  • 2) “Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază.”
 • Art. 105 alin.4: “prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparații curente, respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.”
 • Art. 129, alin.4, litera 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, potrivit cărora: “Conisliul..aproba contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

Pentru desfășurarea în mod transparent și obiectiv a procesului de achizitionare si dotare a elevilor și profesorilor cu tablete cu internet, USR OLT face următoarele  recomandări:

 1. CJ Olt, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Olt, dar si cu Directia Generala de Asistență Socială, să facă un inventar al numărului de tablete necesare pentru elevi și profesori, pe baza de criterii transparente, clare și obiective;
 2. Predarea tabletelor cu internet către elevi și profesori sa fie făcută cu ajutorul Direcției de Asistență Socială, și nu prin primarii sau consiliile locale.
  • USR Olt trage aici un semnal de alarma ca aceata propunere sa nu fie transformată de CJ Olt și primăriile din Olt în activitate de campanie electorală.
 3. procedura de achizitie, alocare și distribuire de tablete sa fie urmata de sesiuni de training online pentru profesori și părinți, pentru ca acestia sa poata invata copiii cum sa folosească aceste tablete cu internet și cum sa participe și interacționeze în timpul orelor online. CJ Olt poate colabora și transmite către Inspectoratul Școlar Județean Olt recomandarea pentru implementarea unei strategii de training clare care să acopere toți părinții și profesorii, inclusiv din mediul rural, pentru asigurarea șansei tuturor elevilor olteni la educația online. 
 4. procedura de achiziție sa fie derulată prin SEAP și să fie făcută în mod transparent, pe criterii obiective și nu cu dedicatie pentru firmele apropiate de oameni politici sau funcționari publici, firme tradițional abonate la contracte cu instituțiile statului; USR OLT va urmări cu atenție procedura de achizitie și atrage atenția public asupra oricăror derapaje de la litera legii achizițiilor publice.

USR OLT solicita CJ Olt discutarea acestui proiect în ședința CJ Olt din data de 30 aprilie 2020, fie prin suplimentarea ordinii de zi publicate, fie prin adăugarea acestui proiect la rubrica “interpelări”.

USR OLT solicita un răspuns scris din partea CJ OLT la aceasta solicitare de adaugare a proiectului pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 aprilie 2020, și, de asemenea, solicităm un răspuns scris referitor la implementarea acestui proiect sau refuzul CJ Olt și argumentarea refuzului implementării acestui proiect.

Cu stimă,
Biroul Județean al  USR OLT:

Bădici Fănel, Președinte

Angelova Benonica, Vicepreședinte 

Pîrlogea Cătălin, Vicepreședinte

Irimia Romica, Vicepreședinte 

Mogosanu Emil, membru BJ

Dani Daniel, membru BJ

Ghita Virgil, membru BJ

Ilianca Iulian, membru BJ 

Stanila Ovidiu, membru BJ