Primăriile din județul Olt nu respectă legea privind transparența în instituțiile publice și liberul acces la informațiile de interes public. USR Olt a sesizat Prefectura.

USR Olt a transmis astăzi, 7 mai, o sesizare către d-l prefect al jud. Olt, Florin Humorean, referitoare la implementarea legii privind transparența în instituțiile publice și liberul acces la informațiile de interes public în primăriile din județul Olt.

Într-o societate în care internetul joacă un rol vital, iar guvernele din țările Uniunii Europene investesc masiv în digitalizare și transformare digitală a administrației publice, este important sa recunoastem ca transparenţa  decizională şi a actului administrativ previne risipirea banului public, corupţia, şi mai ales lipsa încrederii în statul de drept și în democrație ca și principiu.

Conform legislaţiei, primăriile ar trebui să aibă site-uri proprii și adrese de email funcționale pentru relationarea cu cetățenii și primirea de solicitări de informații de interes public, iar site-urile trebuie să afișeze obligatoriu o serie de informații despre administraţia locală, de la bugetele locale, la hotărâri de consiliu local, proiecte de hotarare ce urmează sa fie discutate și supuse către aprobare în ședințele de consilii locale sau judetene, procesele verbale ale ședințelor, declaraţii de avere şi interese, și altele, așa cum este prevăzut în legea 52/2003.

Potrivit harții transprenței realizate de USR, Jud. Olt este codaș la transparența în administrația publică.

https://hcl.usr.ro/transparenta/detalii?judet=OT

În urma unei monitorizări realizate de USR Olt, există numeroase primării în județul Olt care nu respectă legea privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Dintre cele 112 primării din jud. Olt, 75 dintre ele nu publica HCL-uri, 89 nu publica proiectele de HCL, cateva comune nu au niciun fel de site oficial de prezentare (sau site nefunctional, deși exista domeniu înregistrat), deşi în trecut chiar Guvernul a pus la dispoziţie fondurile necesare pentru dezvoltarea unor pagini oficiale în care să fie puse la dispoziţia cetăţenilor informaţii administrative utile. 

De asemenea, multe dintre primării nu au adrese de email funcționale sau afișează intenționat adrese vechi sau greșite, care nu sunt funcționale, fapt care rezulta în imposibilitatea cetățenilor de a trimite solicitări, sesizări sau recomandări către primăriile care ar trebui sa lucreze în interesul lor și să le faciliteze accesul la informații.

USR Olt a solicitat Prefecturii jud. Olt să ia măsuri urgente pentru remedierea problemei lipsei acute de transparență în primăriile din jud. Olt si să ne pună la dispozitie planul de acțiune, precum și o dată pană la care toate primăriile din jud. Olt se vor conforma legii și vor implementa cerințele menționate în legislație.

Analiza efectuată de USR Olt a fost realizată pe baza datelor dispoibile aici: hcl.usr.ro

Pentru detalii despre indexarea site-urilor si modul de prelucrare și afișare a informațiilor, va rugam sa consultati: https://hcl.usr.ro/despre

UNIUNEA  SALVAȚI  ROMÂNIA, FILIALA OLT

BIROUL JUDEȚEAN OLT

Bădici Fănel, Președinte

Angelova Benonica, Vicepreședinte 

Pîrlogea Cătălin, Vicepreședinte

Irimia Romica, Vicepreședinte 

Mogosanu Emil, membru BJ

Dani Daniel, membru BJ

Ghita Virgil, membru BJ

Ilinca Iulian, membru BJ 

Stanila Ovidiu, membru BJ